Politica de confidentialitate

Notificare privind confidențialitatea

Această Notificare privind confidențialitatea explică modul în care colectăm, folosim și protejăm orice informație despre dumneavoastră. Prin intermediul platformei www.te-invita.com înțelegem că siguranța datelor personale furnizate prin utilizarea paginii noastre web este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă seriozitate. Prin urmare, dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră și cu privire la măsurile noastre de securitate adoptate.

Vă asigurăm că respectăm legislația din România privind protecția datelor cu caracter personal, iar politica noastră de confidențialitate stabilește modul în care cautăm să ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt colectate, utilizate, stocate și divulgate în conformitate cu cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României

Toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe platforma „ www.te-invita.com ”, denumită în continuare „Te-invita.com” sau „site-ul”.

Pentru a înțelege mai bine politica noastră de protecție a datelor, vă invităm să citiți acest material. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email contact@te-invita.com.

1. Ce fel de date personale prelucrăm
Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon, IP.
Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.
Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.
2. Scopul pentru care prelucrăm date personale
Solicităm și prelucrăm date personale pentru:
⦁ a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site și funcționarea site-ului
⦁ asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite de site-ul nostru
⦁ transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre
⦁ oferirea de răspunsuri 
⦁ evaluarea serviciilor oferite pe site
⦁ monitorizarea comportamentului clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
3.Temeiurile prelucrării
Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:
⦁ pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site, realizarea plății aferente produsului ales și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
⦁ pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente
În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

4. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale
Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.
Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.
5. Măsuri de securitate a datelor
Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.
De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu: Stripe (www.stripe.com).

6. Transmiterea datelor către alte persoane
Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialiștii care postează materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.
Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.
De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.
Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

7. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopta de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor.
Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.
Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email: contact@te-invita.com. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.
Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email contact@te-invita.com
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.
Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:
a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:
a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrar
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa contact@te-invita.com
Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile și  Politica de protecție a datelor ori de câte ori accesați site-ul.

Deschide Conversatia
Buna!
Larisa aici. ^_^ Scrie-mi daca te pot ajuta!